Náplava Sázavy

o-nas-foto
Slovo náplava (naplavenina) označuje nános či usazeninu pocházející z činnosti vody. V Čechách se však vžilo také v přeneseném smyslu a značí přistěhovalce – cizí prvek v dlouhodobě budovaných komunitách starousedlíků – někoho podezřelého odjinud, s úmysly nečistými, před kým je dobře mít se raději na pozoru. Tento pohled bychom rádi změnili.

Ano, jsme náplava a náplavou zůstaneme, ale chceme být pro břehy, na nichž jsme se usadili, přínosem. Jako řeka dokáže naplavit výživný humus, který zúrodní kraj, chceme i my napomoci jeho rozkvětu nápady a iniciativou.

Občanské sdružení Náplava Sázavy je sdružením zastánců rozvoje a udržitelnosti života na venkově, které chce vlastními projekty a vlastní aktivitou posilovat u spoluobčanů kladný vztah k obci a jejímu okolí. Občanské sdružení „Náplava Sázavy“ je tu pro každého. Pokud jsou vám naše aktivity sympatické, připojte se k nám!

Z cílů a činností sdružení:

  • ochrana a zlepšování životního prostředí
  • pořádání kulturních a společenských akcí, seminářů, trhů
  • obnova a podpora kulturního a společenského života v obci
  • podpora zájmu o sport a podpora aktivního životního stylu