Další projekty Náplavy

Obnova historické návsi v Kamenném Újezdci

  • zkulturnění prostoru kolem kontejnerů na odpadky
  • úklid, hledání možnosti přemístění kontejnerů na vhodnější místo
  • častější frekvence vyvážení odpadků, zejména v sezóně
  • vysazení nových stromů na parkovišti pod pomníčkem