Vzpomínky pamětníků

Průběžně natáčíme unikátní vzpomínky místních pamětníků. Po jejich převedení do textové podoby je naleznete spolu s dobovými fotografiemi na našich internetových stránkách a ve zkrácené formě otištěné v Přívozském čtvrtletníku.

Jiří Borovička

Zapálený ochotník, muzikant, turista, sportovec a skvělý člověk, to vše je Jiří Borovička. Za seznámení s ním děkuji Boganovi Hájkovi.

Celý text – Jiří Borovička (PDF)

Fotogalerie


Paměti Albínky Horové

horovaMé jméno je Albína Buriánková, rozená Horová a tuto kroniku našeho rodu píši na žádost svých potomků. Narodila jsem se dne 25. listopadu 1920 v Kamenném Přívoze jako prvorozená dcera hostinského Václava Hory. O nositeli jména, mého dědy Josefa Hory, vím jen z křestních listů, které si musil každý opatřit za německé okupace ve čtyřicátých letech. Dědeček i babička zemřeli před mým narozením.

Celý text – Paměti Albínky Horové (PDF)

Fotogalerie


Hana Břízová

Začalo to inzerátem v novinách: „Prodá se chalupa v Kamenném Újezdci u řeky Sázavy. Ihned.“ Psal se rok 1938.

Celý text – Hana Břízová (PDF)

Fotogalerie


 Karel Povolný – Sáňkovalo se i potmě

povolny„Celou zimu se sáňkovalo od Křížku až dolů k řece, i večer, potmě. Když jelo auto, tak jsme uhnuli stranou, ale to bylo tak jednou za zimu“, vzpomíná rodák z Kamenného Přívozu Karel Povolný (1923).

Celý text – Karel Povolný – Sáňkovalo se i potmě (PDF)


Plavci na Sázavě

plavci

Celý text – Plavci na Sázavě (PDF)